Εκτύπωση
PDF

Όμιλος Φιλοσοφικών Ερευνών

Ο Όμιλος Φιλοσοφικών Ερευνών είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη από διδάσκοντες Φιλοσοφίας του ΑΠΘ. Πρόεδρος του Ομίλου είναι ο Νικόλαος Αυγελής και Γραμματέας του ο Βασίλης Κάλφας. Το 2013 η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαλύθηκε για φορολογικούς λόγους, και ο Όμιλος λειτουργεί έκτοτε με την άτυπη μορφή της ένωσης προσώπων.

Σκοποί του Ομίλου είναι «η δικτύωση, επαφή και συνεργασία μεταξύ των μελών της ελληνικής φιλοσοφικής κοινότητας που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των φιλοσοφικών κειμένων, η επαφή και συνεργασία με τη διεθνή φιλοσοφική κοινότητα και γενικά η προαγωγή της φιλοσοφικής έρευνας στην Ελλάδα».
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, ο Όμιλος:
– διοργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις
– εκπονεί μελέτες και ερευνητικά προγράμματα φιλοσοφικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος
– συνεργάζεται με άλλους φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιεί κάθε μέσο που κρίνεται πρόσφορο για την προαγωγή της φιλοσοφικής έρευνας στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις του Ομίλου:
• 20.12.2008, Αθήνα: ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Michael Frede, με θέμα «Θάνατοι φιλοσόφων στην αρχαιότητα»
• 21.4.2010, Θεσσαλονίκη: παρουσίαση των έντυπων Κριτικών 2009
• 4.6.2010, Θεσσαλονίκη: τιμητική εκδήλωση για τον Ομότιμο Καθηγητή του ΑΠΘ και Πρόεδρο του Ομίλου Νικόλαο Αυγελή (φωτογραφίες)
• 6.4.2011, Αθήνα: παρουσίαση των έντυπων Κριτικών 2010
• 24.5.2012, Θεσσαλονίκη: συζήτηση στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου με θέμα «Φιλοσοφία – κρίση – κριτική»